Fotowoltaika Świętokrzyskie

Fotowoltaika to branża z grupy odnawialnych źródeł energii (OZE). Nazwę zaczerpnięto ze słów foto, czyli światło i volt będącego jednostką napięcia (U). Fotowoltaika w Świętokrzyskim to po prostu przekształcanie światła w prąd elektryczny przy pomocy efektu fotowoltaicznego. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii popyt na instalacje fotowoltaiczne znacznie wzrósł w ostatnich latach.  Uzyskano zwiększoną wydajność urządzeń, zmniejszono koszty instalacji, a dzięki temu zwiększono ochronę środowiska, co jest bardzo ważne przy obecnym ocieplaniu klimatu.

Fotowoltaika wykorzystuje panele słoneczne do wychwytywania fotonów światła słonecznego. Każdy z tych paneli fotowoltaicznych ma wiele ogniw słonecznych wykonanych z warstw różnych materiałów. Powłoka antyrefleksyjna na górze pomaga komórce przechwytywać jak najwięcej światła. Poniżej znajduje się półprzewodnik (krzem) umieszczony między przewodem ujemnym u góry a przewodnikiem dodatnim u dołu. Gdy fotony zostaną przechwycone przez ogniwo słoneczne, zaczynają uwalniać zewnętrzne elektrony atomów w półprzewodniku. Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę dla elektronów i powstaje prąd elektryczny. Ten prąd elektryczny jest przesyłany do przewodów, które wychwytują prąd stały. Przewody te prowadzą do falownika słonecznego (inwertera), który następnie przekształca go w prąd elektryczny używany w domach. Im więcej ogniw słonecznych zainstalujesz, tym więcej wytwarzanej energii elektrycznej otrzymasz.

Fotowoltaikę w Świętokrzyskim montuje się w kierunku słońca w zależności od usytuowania dachu budynku, czyli w kierunku południowym lub wschodnio-zachodnim. W optymalnych warunkach nasłonecznienia moduły fotowoltaiczne montowane na dachach budynków mogą wytwarzać tyle prądu, ile budynek zużywa. Typowy moduł fotowoltaiczny w Świętokrzyskim wygeneruje około 200 kilowatogodzin na metr kwadratowy paneli fotowoltaicznych rocznie, a więc powierzchnia kolektorów między 25, a 50 m kw. jest potrzebna do zasilania energooszczędnego domu. W ciągu dnia, gdy domowników nie ma w domu, taka instalacja eksportuje do sieci więcej energii elektrycznej niż zużywa, a odzyskać i wykorzystać ją można w dowolnym momencie. Ogniwa fotowoltaiczne są obecnie bardzo trwałe, a ich żywotność wynosi od 30 do nawet 40 lat, przy czym producenci udzielają gwarancji na 25 lat.

Fotowoltaika w Świętokrzyskim ma wiele zalet, a energia słoneczna jest potężną formą czystej energii, ponieważ koszt energii słonecznej jest znacznie niższy od detalicznej taryfy energetycznej w Polsce. Prawidłowo zainstalowany system fotowoltaiczny zapewni dużo energii, obniży rachunki za prąd, pomoże podczas przerw w dostawie prądu, a może nawet dać zarobić, jeśli nadwyżka energii zostanie wysłana do lokalnej sieci energetycznej celem odsprzedaży (tak jak farma fotowoltaiczna). Dzięki tej niesamowitej technologii możesz być pewny, że produkujesz przyjazną dla środowiska i zrównoważoną energię dla swojej rodziny. Szacuje się, że energia słoneczna pozyskiwana z fotowoltaiki jest teraz tańsza niż detaliczna z sieci energetycznej.

Rozwój przemysłu i badania w ostatnich latach sprawiły, że branża zwiększyła produkcję, urządzenia fotowoltaiczne stały się bardziej efektywne, dzięki czemu rozpoczął się cykl zwiększania produkcji i obniżania kosztów pozyskiwania energii elektrycznej, który trwa do dziś, a województwo świętokrzyskie również z tego korzysta.

Fotowoltaika w Świętokrzyskim jest bardzo rentowna z powodu tego, że region leży w strefie najlepiej nasłonecznionej (patrz - Mapa nasłonecznienia), dlatego inwestycja w fotowoltaikę w Świętokrzyskim naprawdę się opłaca i szybko się zwróci.

Mapa nasłonecznienia

Rys1. Mapa nasłonecznienia